اساسنامه

مقدمه:

با استعانت از درگاه خداوند متعال و به منظور بهره گیری از نیت خیر و انگیزه‏های والای انسانی خیرین و نیکوکارانی که قصد کمک به پیشرفت و تعالی نظام استاندارد و تقویت و توسعه زیرساخت‏های علم و فناوری در استانداردسازی کشور را دارند و جهت‏دهی کمک‏های معنوی و مادی خیرین و واقفین عرصۀ علم و فناوری و نیز نظام استاندارد کشور، بنیاد حامیان استاندارد، به عنوان تشکل مردم نهاد خیریه غیرانتفاعی، بر اساس اساسنامه حاضر تاسیس می‏گردد. یاریگران بنیاد در این تشکل، کسانی هستند که داوطلبانه، افتخاری و بدون چشم داشت مادی بنیاد را با کمک‏های مادی و معنوی خود حمایت می‏کنند.

فصل اول – کلیات :

ماده 1- نام بنیاد «بنیاد حامیان استاندارد» است که در این اساسنامه به اختصار “بنیاد” نامیده می‏شود.

ماده 2- کلیه فعالیت‏های بنیاد غیرسیاسی بوده و در موضوع استانداردسازی، با رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. هیچ یک از اعضای فعال در ارکان بنیاد مجاز به فعالیت سیاسی و انتفاعی به نام بنیاد نیستند.

ماده 3- محدوده فعالیت و ارائه خدمات بنیاد در سطح ملی است و مرکز اصلی بنیاد در شهر تهران به نشانی: میدان ونک- سازمان ملی استاندارد ایران- پژوهشگاه استاندارد است و می تواند با رعایت مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور “شعبه”، “دفتر” یا ” نمایندگی” ایجاد نماید.

تبصره – تعامل و همراهی ارکان و شعبات بنیاد با مجامع، بنیادها، گروه‏ها و نهادهای خیریۀ مشابه داخل و خارج کشور، بلامانع است.

ماده 4- بنیاد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏دارند.

ماده 5- مدت فعالیت بنیاد از آغاز تاسیس به مدت نامحدود است.

ماده 6- دارایی اولیه بنیاد اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال است.

ماده 7- هیات موسس بنیاد در زمان راه‏اندازی، شامل افراد زیر به ترتیب حروف الفبا است:

خانم: فوژان صباحی؛ و آقایان: 1- محسن اخوان 2- محمدعلی اخوان بهابادی 3- رحیم بهمنی جلیلیان (هومن زنگنه) 4- حسین تنهایی 5- فرهاد رستمیان 6- رضا رضایی 7- سید حجت شفایی 8- مرتضی سلطانی 8- سیدعلی ضیایی 9- محمد عطاردیان 10- شاهین فاطمی 11- بهروز فروتن 12- محمود کمره‏‏ای 13- سومبات هاکوپیان؛ که از بین موسسان، آقایان، دکتر محمود کمره‏ای، دکتر سیدعلی ضیایی، مهندس بهروز فروتن و رحیم بهمنی جلیلیان و خانم فوژان صباحی دارای سابقه، تجربه و تخصص درباره موضوعات تاسیس بنیاد هستند.

فصل دوم: اهداف

ماده 8- هدف از تشکیل بنیاد، بهره‏گیری از توانمندی‏های مادی و معنوی خیرین، واقفین، دوستداران استاندارد، و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‏های فنی، علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پژوهشگاه استاندارد – وابسته به سازمان ملی استاندارد ایران- به شرح زیر است:

8-1- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره‏گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای پژوهشگاه استاندارد؛

8-2- شناسایی، تقدیر و حمایت از خیرین، واقفین و حامیان استاندارد در کشور؛

8-3- برنامه‏ریزی و فعالیت در جهت تحقق اهداف، نکته نظرات و نیات خیرین و واقفین؛

8-4- برنامه‏ریزی و سازماندهی برای جذب کمک‏های مردمی و عمومی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای کالبدی و نیز تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه‏های مورد نیاز پژوهشگاه استاندارد؛

8-5- برنامه‏ریزی برای جذب کمک‏های مردمی و عمومی جهت انجام پژوهش به منظور اطمینان بخشی به ایمنی و کیفیت ک الاها و خدماتی که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.

8-6- سرمایه گذاری در تحقیقات علمی که مسائل و اولویت‌های ملی پیش روی کشور با محوریت موارد زیر را در بر داشته باشد:

8-6-1       تحقیقات نوظهور: پروژه‌های نوظهور در مورد تحقیق بر روی یک ویژگی خاص؛

8-6-2       تحقیقات استراتژیک: پژوهش در روش‌های علمی دریافتن راه‌حل‌های تهدیدات، چالش‌ها و یا فرصت‌های پیش روی کشور؛

8-6-3       تحقیقات حمایتی: برنامه‌های تحقیقاتی طولانی‌مدت با هدف ارائه پیشرفت‌های علمی در مناطق سودآور کشور؛

8-7- برنامه‏ریزی برای جذب کمک‏های مردمی و عمومی جهت استقرار سامانه های مدیریتی و تضمین کیفیت؛

8-8- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان کشور برای تاسیس شرکت‏های دانش بنیان با رویکرد تقویت و توسعه نظام استاندارد؛

8-9- انجام امور دیگری که به تشخیص هیات امنای بنیاد در راستای کمک به تحقق اهداف بنیاد است.

فصل سوم : ارکان و تشکیلات

ماده 9- ارکان بنیاد عبارتند از:

1- هیات موسس؛ 2- هیات امنا؛ 3- هیات مدیره؛ 4- مدیرعامل؛ و 5- بازرسان.

هیات موسس:

ماده 10- هیات موسس به شرح ماده 7، متشکل از افراد آشنا به مسائل پژوهشی و استانداردسازی کشور و فعالیت خیریه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه‏اندازی کامل بنیاد هستند.

ماده 11 پس از راه‏اندازی کامل بنیاد و تشکیل هیات امنا، فعالیت جاری هیات موسس خاتمه یافته و از آن پس، هیات موسس می‏تواند تنها در ترکیب هیات امنای بنیاد به شرح مذکور در ماده 12 حضور خواهند داشت.

هیات امنا:

ماده 12- هیات امنا بالاترین مرجع سیاست‏گذاری و تصمیم گیری در کلیه امور بنیاد در چارچوب اساسنامه و مرجع تصویب آیین نامه‏های حاکم بر فعالیتهای بنیاد است.

ماده 13- هیات امنا دارای 15 (پانزده) عضو ثابت و 2 (دو) عضو متغیر با ترکیب زیر است که برای مدت پنج سال انتخاب می‏شوند:

13-1- 5 (پنج) نفر از اعضای منتخب هیات موسس به عنوان عضو ثابت،

13-2- 10 (ده) نفر عضو منتخب از بین نامزدهای معرفی شده از سوی هیات موسس که با رای مستقیم یاریگران انتخاب می‏شوند.

13-3- رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس پژوهشگاه استاندارد در هر دوره به اعتبار شخصیت حقیقی خود و صرف نظر از جایگاه سازمانی ایشان به عنوان “اعضای متغیر” هیات امناء هستند.

تبصره 1- انتخاب اعضای هیات امنا برای دوره‏های آتی، براساس آیین نامه‏ای که توسط هیات امنا تدوین و تصویب می‏شود، انجام می‏پذیرد.

تبصره 2- دعوت از مسئولین و متخصصین جهت شرکت در جلسات هیات امنا، بدون حق رای بلامانع است.

ماده 14- جلسات عادی هیات امنا حداقل هر سال یکبار به دعوت رئیس هیات امنا یا نایب رئیس، تشکیل و با حضور حداقل 9 (نه) نفر از اعضا رسمیت پیدا خواهد کرد و مصوبات آن با رای نصف به علاوه یک حاضرین، نافذ خواهد شد.

تبصره – جلسه فوق العاده هیات امنا، درصورت درخواست رئیس یا نایب رئیس هیات امنا یا اکثریت اعضای هیات مدیره و یا سه نفر از اعضای هیات امنا؛ به منظور بررسی و تصویب اصلاحات اساسنامه یا بررسی و عندالاقتضا انحلال بنیاد تشکیل خواهد شد. این جلسات با سه چهارم کل اعضای هیات امنا به حد نصاب خواهد رسید و تصمیمات آن با رای سه چهارم حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 15- هیات امنا در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب رئیس و نایب رئیس، از بین اعضای خود برای مدت 3 (سه) سال است. ریاست هیات امنا، در غیاب رئیس هیات امنا برعهده نایب رئیس است.

تبصره – در کلیه جلسات هیات امنا باید صورت جلسه تنظیم و توسط حاضرین امضا شود.

وظایف هیات امنا:

ماده 16- وظایف هیات امنا به شرح زیر است:

16-1- تعیین خط مشی و تصویب برنامه‏های کلان بنیاد براساس پیشنهاد اعضا و برنامه‏ریزی فعالیت‏های بنیاد؛

16-2- بررسی و تصویب آیین نامه‏ها، نظام‏نامه‏ها و شیوه نامه‏های اجرایی برای فعالیت‏های بنیاد؛

16-3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره، مدیرعامل، یا اعضای هیات امنا؛

16-4- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس (ها)؛

16-5- بررسی پیشنهادهای مربوط به تغییر مفاد اساسنامه و همچنین تفسیر آن؛

16-6- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان؛

16-7- بررسی صلاحیت و تایید مدیرعامل پیشنهادی از سوی هیات مدیره؛

16-8- عزل هیات مدیره یا بازرس (ها)، چنانچه انجام امور یا عملی را خلاف مفاد اساسنامه یا مغایر با مصالح بنیاد و مصوبات هیات امنا انجام دهند؛

16-9- تصویب و تایید بودجه و گزارش‏های مالی سالانه و تصویب ترازنامه مالی؛

16-10- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‏ها در صورت نیاز؛

16-11- بررسی و عندالاقتضا انحلال بنیاد.

هیات مدیره:

ماده 17- هیات مدیره شامل 7 (هفت) عضو اصلی است که یک نفر از آن‏ها به سمت خزانه‏دار و 2 (دو) نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضای هیات امنا یا خارج آن توسط هیات امنا برای مدت 3 (سه) سال انتخاب می‏شوند.

تبصره – اعضای علی البدل به تمامی جلسات هیات مدیره دعوت می‏شوند و در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی در جلسه، جایگزین عضو (اعضای) غایب در همان جلسه خواهند بود. در صورت انصراف، فوت یا بیماری صعب العلاج هر یک از اعضای اصلی یک از اعضای علی‌البدل، به طور دائم جایگزین او خواهد شد.

ماده 18- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود، رئیس و نایب رئیس را انتخاب می‏کنند.

ماده 19 جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک‏بار تشکیل و با حضور حداقل 5 (پنج) نفر که یکی از آن‏ها رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره است، رسمیت یافته و مصوبات آن نیز با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین نافذ خواهد بود.

تبصره – مصوبات هیات مدیره به شکل صورت جلسه تنظیم و به امضای اعضا می‏رسد.

ماده 20 غیبت هر یک از اعضای هیات مدیره، بدون دلیل موجه در 3 (سه) جلسه متوالی یا 5 (پنج) جلسه متناوب، به منزله انصراف وی تلقی و عضو علی البدل، جایگزین وی می‏شود.

تبصره – غیرموجه بودن غیبت با نظر هیات مدیره و پس از اخذ دفاعیات فرد غایب مشخص می‏شود.

وظایف و اختیارات هیات مدیره:

ماده 21- هیات مدیره، مسئولیت حسن اجرای مصوبات هیات امنا را به عهده داشته و دارای اختیارات زیر است:

21-1- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه بنیاد جهت ارائه به هیات امنا جهت تصویب؛

21-2- تهیه آیین نامه و ضوابط مالی، استخدامی و معاملاتی و تعیین وظایف کارکنان جهت ارائه به هیات امنا برای تصویب؛

21-3- ارائه پیشنهاد به هیات امنا جهت انتخاب مدیرعامل؛

21-4- نظارت بر حسن عملکرد مدیرعامل و مجموعه اجرایی بنیاد و تقاضای عزل مدیرعامل به هیات امنا برای تایید؛

21-5- بررسی پیشنهادها و برنامه‏های مدیرعامل و تصویب آن؛

21-6- تعیین میزان حقوق، مزایا و هرگونه پاداش به پرسنل و مدیرعامل.

مدیرعامل:

ماده 22- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی بنیاد است که توسط هیات مدیره و از بین اعضای هیات مدیره و یا خارج از آن به هیات امنا پیشنهاد می‏شود و سرپرستی امور بنیاد و کارکنان آن را عهده‏دار خواهد بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که مدیرعامل از خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود، فاقد حق رای در جلسات هیات مدیره خواهد بود.

تبصره 2- طول دوره مدیریت مدیرعامل بیشتر از طول دوره مدیریت هیات مدیره نخواهد بود و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضای دوره ماموریت، موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

وظایف و اختیارات مدیرعامل:

ماده 23- مدیرعامل مجری مصوبات هیات امنا و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‏های زیر است:

23-1- نمایندگی قانونی بنیاد در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

23-2- استخدام و عزل و نصب کارکنان، در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛

23-3- نگهداری دارایی، اموال، حساب­ها، اسناد و دفاتر بنیاد؛

23-4- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده است؛

23-5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‏های بنیاد به هیات مدیره جهت ارائه به هیات امنا؛

23-6- تهیه پیش‏نویس ترازنامه، بودجه، خط‏مشی و گزارش سالیانه جهت تایید هیات مدیره و ارسال به جلسه عادی هیات امنا؛

23-7- تهیه پیش نویس آیین نامه‏های مورد نیاز و ارائه به هیات مدیره جهت طرح و تصمیم گیری؛

23-8- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‏ها و دفاتر بنیاد؛

23-9- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق آیین نامه‏های مصوب و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول می شود؛

23-10- انتخاب وکیل با تصویب هیات مدیره با حق توکیل به غیر.

تبصره 1- مدیرعامل می‏تواند با مسئولیت خود، بخشی از وظایف یا اختیارات خود را به اعضای هیات مدیره یا کارکنان بنیاد تفویض نماید.

تبصره 2- حق امضای کلیه نامه‏های اداری و مکاتبات با مدیرعامل است و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، با 2 (دو) امضا، که یکی از آن‏ها رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و دیگری مدیرعامل یا خزانه‏دار خواهد بود، با مهر بنیاد معتبر است.

بازرس:

ماده 24- بازرسان به ترتیب آرا، یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بوده که از بین اعضای هیات امنا ی بنیاد یا خارج از آن برای مدت یک سال توسط هیات امنا انتخاب می‏شوند.

تبصره 1- انتخاب مجدد بازرسان برای سال‏های بعد بلامانع است.

تبصره 2- بازرسان می‏توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات امنا و یا هیات مدیره شرکت نماید.

تبصره 3– هیات امنا عندالاقتضا می‏تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس و یا بازرسان اقدام نماید.

تبصره 4- در صورت انصراف یا فوت بازرس، بازرس علی‌البدل تا پایان دوره جایگزین او می‏شود.

وظایف و اختیارات بازرس:

ماده 25- وظایف بازرس به شرح زیر است:

25-1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیات امنا؛

25-2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره، اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع جلسۀ هیات امنا؛

25-3- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به هیات امنا؛

25-4- اظهارنظرکتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار هیات امنا گذاشته‏ است؛

25-5- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه، به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره- بازرس می‏تواند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق­العاده هیات امنا را بنماید. رئیس یا نایب رئیس هیات امنا دعوت از هیات امنا را طی حداکثر یک ماه برعهده خواهند داشت و در صورت عدم دعوت رئیس یا نایب رئیس در مدت زمان مذکور، بازرس می‏تواند از اعضای هیات امنا برای برگزاری جلسه فوق العاده دعوت به عمل آورد.

فصل چهارم – منابع و امور مالی

ماده 26 ابتدای هر سال مالی، اول فروردین ماه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

تبصره 1- زمان شروع به کار بنیاد ابتدای سال مالی است.

تبصره 2- مهلت ارائه ترازنامه و صورت‏های مالی توسط هیات مدیره، حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد است.

ماده 27 حسابداری امور مالی بنیاد، به عهده حسابداری است که به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره، انتخاب و زیر نظر مدیرعامل فعالیت دارد.

تبصره- بنیاد باید در یک یا چند شعبه از شعب بانک‏های رسمی کشور، افتتاح حساب نموده و کلیه دریافت‏ها و پرداخت‏ها از طریق این حساب‏ها صورت گیرد.

ماده 28 منابع مالی بنیاد شامل موارد زیر است:

28-1 مبلغ پنجاه میلیون ریال که توسط هیات موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می‏گردد.

28-2- هدایا، کمک‏های مردمی، نذورات، اوقاف و سود حاصل از سرمایه‏گذاری ناشی از منابع بنیاد.

ماده 29 نحوه هزینه کرد منابع و دارایی‏های بنیاد، به شرح زیر است:

29-1- در مواردی که اهدا کننده نحوه هزینه کرد را مشخص نماید، به همان صورت تعیین شده اقدام خواهد شد.

29-2- در مواردی که نحوه هزینه کرد به اختیار بنیاد واگذار شود، طبق نظر کارشناسی و تصمیم هیات مدیره اقدام خواهد شد.

تبصره 1- موسسین و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین اعضای هیات امنا و مدیران بنیاد، حق معامله با بنیاد را ندارند.

تبصره 2- موسسین و اعضای هیات امنا، حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‏ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به بنیاد را ندارند.

تسویه و انحلال:

ماده 30- بنیاد با پیشنهاد دو سوم از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنای فوق العاده منحل می‏گردد.

ماده 31- در صورت انحلال بنیاد، هیات تسویه که شامل 7 (هفت) نفر به انتخاب هیات امنای فوق العاده است، تشکیل می‏گردد.

تبصره- مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، بازرسان و حسابدار، حق عضویت در تیم تسویه را نداشته، ولی موظف به همکاری کامل با هیات تسویه می‏باشند.

ماده 32 هیات تسویه به محض تشکیل؛ کلیۀ وجوه، اموال منقول و غیرمنقول را از هیات مدیره تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهی‏های بنیاد، طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- پرداخت بدهی به اعضای رسمی بنیاد، پس از تسویه حساب کامل با افراد و سازمان‏های خارج از بنیاد خواهد بود.

تبصره 2- هیات تسویه مجاز به استفاده از نظر کارشناسان خبره است.

تبصره 3- در صورت مثبت بودن ترازنامه مالی، وجوه باقی مانده تحت نظر هیات تسویه صرف انجام امور خیر در پژوهشگاه استاندارد با اولویت جهت انجام کارهای جاری نیمه تمام می‏گردد.

ماده 33- در تمام مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است هیات امنا در چارچوب قانون به عنوان بالاترین رکن بنیاد، تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده 34- این اساسنامه مشتمل بر 4 فصل و 34 ماده و 26 تبصره در نشست مورخ 25/03/1398 هیات موسس به تصویب رسید.

خوش آمدید

ورود به بخش مدیریت

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفا آدرس ایمیل یا نام کاربری خود را برای بازگردانی رمز عبور وارد کنید